Snaps: Vinyl & Kai

More Galleries
 • Snaps: Vinyl & Kai

  Snaps: Vinyl & Kai

  Matthew Batchelder and Alexander Ariosa at Vinyl & Kai's one-year anniversary party on Miami Beach. Photo: Eduardo Ford / Miami.com 

 • Snaps: Vinyl & Kai

  Snaps: Vinyl & Kai

  Kevin Thomas, Daniel Ferrer and Alessandro Martino at Vinyl & Kai's one-year anniversary party on Miami Beach. Photo: Eduardo Ford / Miami.com 

 • Snaps: Vinyl & Kai

  Snaps: Vinyl & Kai

  Daniel Muñoz and Gipsy at Vinyl & Kai's one-year anniversary party on Miami Beach. Photo: Eduardo Ford / Miami.com 

 • Snaps: Vinyl & Kai

  Snaps: Vinyl & Kai

  Kevin Thomas, Bruno Mori, Gabriela Terrazas, Chris Lazaga, and Carlina Varga at Vinyl & Kai's one-year anniversary party on Miami Beach. Photo: Eduardo Ford / Miami.com 

 • Snaps: Vinyl & Kai

  Snaps: Vinyl & Kai

  Dj Jared Cole at Vinyl & Kai's one-year anniversary party on Miami Beach. Photo: Eduardo Ford / Miami.com 

 • Snaps: Vinyl & Kai

  Snaps: Vinyl & Kai

  Tristia Bauman and Tim Van Name at Vinyl & Kai's one-year anniversary party on Miami Beach. Photo: Eduardo Ford / Miami.com 

 • Snaps: Vinyl & Kai

  Snaps: Vinyl & Kai

  Oscar Toro at Vinyl & Kai's one-year anniversary party on Miami Beach. Photo: Eduardo Ford / Miami.com 

 • Snaps: Vinyl & Kai

  Snaps: Vinyl & Kai

  James Echols and Annette Peikert at Vinyl & Kai's one-year anniversary party on Miami Beach. Photo: Eduardo Ford / Miami.com 

 • Snaps: Vinyl & Kai

  Snaps: Vinyl & Kai

  Omar Napoles at Vinyl & Kai's one-year anniversary party on Miami Beach. Photo: Eduardo Ford / Miami.com 

Add hidden to Fullsize images
Share  
Link to this photo

Speak Up!