Ritz-Carlton Key Biscayne hosts a white truffle dinner Nov 13