Join chef Dale Talde (Brooklyn's TALDE) at Khong River House May 30