Alicia Keys eyes Miami to ‘Set the World on Fire’ on latest tour this Saturday