Miami City Ballet's Edward Villella celebrates birthday